Cai Zhuang

Cai Zhuang

Director, SUNGROW-SAMSUNG SDI